ตัวกรอง

High Speed Disk Server

10 รายการ

แสดง 1 - 10 จาก 10 รายการ
มุมมอง
Micro Premium NVMe Intel Ubuntu Server CPU 1 core RAM 1GB DISK 25GBMicro Premium NVMe Intel Ubuntu Server CPU 1 core RAM 1GB DISK 25GB
เลือก
Micro Premium NVMe AMD Ubuntu Server CPU 1 core RAM 1GB DISK 25GBMicro Premium NVMe AMD Ubuntu Server CPU 1 core RAM 1GB DISK 25GB
เลือก
Micro Premium NVMe Intel Ubuntu Server CPU 1 core RAM 2GB DISK 50GBMicro Premium NVMe Intel Ubuntu Server CPU 1 core RAM 2GB DISK 50GB
เลือก
Micro Premium NVMe AMD Ubuntu Server CPU 1 core RAM 2GB DISK 50GBMicro Premium NVMe AMD Ubuntu Server CPU 1 core RAM 2GB DISK 50GB
เลือก
Mini Premium NVMe Intel Ubuntu Server CPU 2 core RAM 2GB DISK 60GBMini Premium NVMe Intel Ubuntu Server CPU 2 core RAM 2GB DISK 60GB
เลือก
Mini Premium NVMe AMD Ubuntu Server CPU 2 core RAM 2GB DISK 60GBMini Premium NVMe AMD Ubuntu Server CPU 2 core RAM 2GB DISK 60GB
เลือก
Mini Premium NVMe Intel Ubuntu Server CPU 2 core RAM 4GB DISK 80GBMini Premium NVMe Intel Ubuntu Server CPU 2 core RAM 4GB DISK 80GB
เลือก
Mini Premium NVMe AMD Ubuntu Server CPU 2 core RAM 4GB DISK 80GBMini Premium NVMe AMD Ubuntu Server CPU 2 core RAM 4GB DISK 80GB
เลือก
Mini General Purpose Ubuntu Server CPU 2 core RAM 8GB DISK 25GBMini General Purpose Ubuntu Server CPU 2 core RAM 8GB DISK 25GB
เลือก
Mini General Purpose Ubuntu Server CPU 2 core RAM 8GB DISK 50GBMini General Purpose Ubuntu Server CPU 2 core RAM 8GB DISK 50GB
เลือก

ดูล่าสุด