ตัวกรอง

สินค้าทั้งหมด

13 รายการ

แสดง 1 - 13 จาก 13 รายการ
มุมมอง
Micro Premium NVMe AMD Ubuntu Server CPU 1 core RAM 1GB DISK 25GBMicro Premium NVMe AMD Ubuntu Server CPU 1 core RAM 1GB DISK 25GB
Micro Premium NVMe AMD Ubuntu Server CPU 1 core RAM 2GB DISK 50GBMicro Premium NVMe AMD Ubuntu Server CPU 1 core RAM 2GB DISK 50GB
Micro Premium NVMe Intel Ubuntu Server CPU 1 core RAM 1GB DISK 25GBMicro Premium NVMe Intel Ubuntu Server CPU 1 core RAM 1GB DISK 25GB
Micro Premium NVMe Intel Ubuntu Server CPU 1 core RAM 2GB DISK 50GBMicro Premium NVMe Intel Ubuntu Server CPU 1 core RAM 2GB DISK 50GB
Micro Regular SSD Intel Ubuntu Server CPU 1 core RAM 1GB DISK 25GBMicro Regular SSD Intel Ubuntu Server CPU 1 core RAM 1GB DISK 25GB
Micro Regular SSD Intel Ubuntu Server CPU 1 core RAM 2GB DISK 50GBMicro Regular SSD Intel Ubuntu Server CPU 1 core RAM 2GB DISK 50GB
Mini General Purpose Ubuntu Server CPU 2 core RAM 8GB DISK 25GBMini General Purpose Ubuntu Server CPU 2 core RAM 8GB DISK 25GB
Mini General Purpose Ubuntu Server CPU 2 core RAM 8GB DISK 50GBMini General Purpose Ubuntu Server CPU 2 core RAM 8GB DISK 50GB
Mini Premium NVMe AMD Ubuntu Server CPU 2 core RAM 2GB DISK 60GBMini Premium NVMe AMD Ubuntu Server CPU 2 core RAM 2GB DISK 60GB
Mini Premium NVMe AMD Ubuntu Server CPU 2 core RAM 4GB DISK 80GBMini Premium NVMe AMD Ubuntu Server CPU 2 core RAM 4GB DISK 80GB
Mini Premium NVMe Intel Ubuntu Server CPU 2 core RAM 2GB DISK 60GBMini Premium NVMe Intel Ubuntu Server CPU 2 core RAM 2GB DISK 60GB
Mini Premium NVMe Intel Ubuntu Server CPU 2 core RAM 4GB DISK 80GBMini Premium NVMe Intel Ubuntu Server CPU 2 core RAM 4GB DISK 80GB
Mini Regular SSD Intel Ubuntu Server CPU 2 core RAM 4GB DISK 80GBMini Regular SSD Intel Ubuntu Server CPU 2 core RAM 4GB DISK 80GB

ดูล่าสุด