วันที่ 14 มิถุนายน 2564 Jastel Cloud ประกาศผลผู้ได้รับสิทธิ์จากกิจกรรม 6.6 

ท่านที่ได้รับสิทธิ์จะได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ของเรา เพื่อยืนยันการใช้บริการ วิธีการใช้งาน และข้อกำหนดการใช้บริการ 

โดยที่ท่านสามารถใช้งานได้ฟรี 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2564 และสามารถใช้งานได้ต่อเนื่องหลังจาก 1 เดือน ด้วยการชำระค่าบริการ 199 บาทต่อเดือน

6.6

 

Promotionประกาศ