ตัวอย่างการ SSH จากโปรแกรม PuTTY 

ในกรณีที่ Microsoft Windows ไม่สามารถทำการ SSH ได้จาก Command Prompt ให้ทำการติดตั้งโปรแกรม PuTTY เพื่อใช้ในการ SSH 

 

ตัวอย่างดังต่อไปนี้  

ให้โหลดโปรแกรม PuTTY แล้วทำการติดตั้ง 

จากตัวอย่างนี้จะโหลดจาก https://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/latest.html 

เมื่อติดตั้งเสร็จ ให้เปิดโปรแกรม PuTTY ขึ้นมา 
ให้ทำการใส่ Public IP Address ของ Cloud Virtual Server และ Port 22 ลงไป 
ถ้ามี Alert ให้คลิกที่ "Accept" 
ใส่ username ลงไป 
ถ้าเข้าสู่ Cloud Virtual Server ครั้งแรก  ให้ใส่รหัสผ่านที่ทาง JasTel แจ้งให้ (แนะนำให้คัดลองและวางโดยการคลิกขวา) 

จากนั้นระบบจะให้ผู้ใช้เปลี่ยน password  

ให้ผู้ใช้ใส่ password ปัจจุบันลงไปก่อน (password ที่ JasTel ให้ไป) 

 

ให้ตั้ง password ขึ้นมาใหม่โดยต้องมีอย่างน้อย 8 ตัวอักษร 

(ระบบจะให้กรอกสองครั้ง) 

เมื่อตั้ง password ที่มีอย่างน้อย 8 ตัวอักษร  และตั้งทั้งสองครั้งตรงกัน  จากนั้นระบบจะทำการ exit โดยอัตโนมัต และโปรแกรม PuTTY ก็จะปิดตัวไป    ดังนั้นให้ผู้ใช้เปิดโปรแกรม PuTTY ขึ้นมาใหม่ 

 

เมื่อผู้ใช้ทำการ SSH โดยใช้ password ที่ตั้งขึ้นมาใหม่ก็จะสามารถเข้าสู่ Cloud Virtual Server ได้ 

Linuxคู่มือ