วิธีการเข้าสู่ระบบ Cloud Virtual Server โดย Terminal

Cloud Virtual Server โดย JasTel จะให้ลูกค้าเข้าถึงผ่านทาง SSH (Secure Shell) โดยลูกค้าจะได้รับ public IP address, username และ password   

เมื่อลูกค้าเข้าสู่ระบบ Cloud Virtual Server ด้วย password ที่ทาง JasTel ให้ในครั้งแรก  ระบบจะบังคับให้ลูกค้าเปลี่ยน password ใหม่ทันที ซึ่งรหัสผ่านใหม่ต้องตั้งให้มีอย่างน้อย 8 ตัวอักษร

 

ตัวอย่างการ SSH จาก Terminal 

ปกติแล้วในตัว macOS หรือ Linux จะสามารถใช้คำสั่ง SSH ได้ทันทีผ่านทางโปรแกรม Terminal 

(แต่ในบางครั้ง Microsoft Windows 10 ก็ build-in ตัว SSH มาให้ใน Command Prompt เลยเช่นกัน ถ้าไม่มีอาจต้องติดตั้งโปรแกรม PuTTY) 

 

ตัวอย่าง

เมื่อลูกค้าได้รับข้อมูลการเข้าสู่ระบบดังนี้ 

Public IP address = 128.199.167.223 

username = sampleuser 

Password = N2MyZTc5OTZiNWIzOTRhYzk0NjVkN2Q1 

 

ให้เปิดโปรแกรม Terminal ขึ้นมา  คำสั่งในการ SSH จะอยู่ในรูปแบบดังรูปด้านล่าง

เมื่อเข้าสู่ระบบครั้งแรกให้พิมพ์คำว่า "yes" แล้วกด Enter

 

ให้ใส่ password ตามที่ให้มาครั้งแรก จากตัวอย่างจะเป็น N2MyZTc5OTZiNWIzOTRhYzk0NjVkN2Q1 

(แนะนำให้คัดลอก และวาง)

 

ถ้า password ที่ใส่ไปดังกล่าวถูกต้อง ระบบจะถามให้เปลี่ยน password ใหม่    

ซึ่งระบบจะให้ใส่ password ปัจจุบันอีกครั้ง 

 

ให้ตั้ง password ขึ้นมาใหม่ตามที่ลูกค้าต้องการ  

(เงื่อนไขคือต้องตั้งให้มีอย่างน้อย 8 ตัวอักษร) 

ให้ใส่ password ที่ตั้งขึ้นมาใหม่อีกครั้ง 
ถ้าตั้ง password อย่างน้อย 8 ตัวอักษร และใส่เหมือนกันทั้งสองครั้ง ระบบจะแจ้งว่า “password updated successfully” 
ให้ลูกค้าเข้าสู่ Cloud Virtual Server อีกครั้งโดยใช้ password ชุดใหม่ที่ลูกค้าตั้งขึ้นเอง 
Linuxคู่มือ